Privacy beleid

Privacy beleid Rietdekkersbedrijf Van den Esschert

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rietdekkersbedrijf Van den Esschert.

Delen met derden
Rietdekkersbedrijf Van den Esschert zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Rietdekkersbedrijf Van den Esschert  gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Rietdekkersbedrijf Van den Esschert, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
Rietdekkersbedrijf Van den Esschert kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Rietdekkersbedrijf Van den Esschert  en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rietdekkersbedrijf Van den Esschert verstrekt.

Bij Rietdekkersbedrijf Van den Esschert kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankgegevens

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Rietdekkersbedrijf Van den Esschert.

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@vdesschert.nl.

Rietdekkersbedrijf Van den Esschert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Rietdekkersbedrijf Van den Esschert is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Stuur een e-mail naar info@vdesschert.nl.
www.vdesschert.nl is de website van Rietdekkersbedrijf Van den Esschert.